Persondata politik - ClassicGolf

  1. GENERELT

1.1.    Dette er ClassicGolf’s persondatapolitik. Her beskriver vi hvordan vi hos ClassicGolf ApS indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig.

1.2.    Persondatapolitikken er gældende for såvel alle de personoplysninger vi indsamler via vores website www.classicgolf.dk, som for de oplysninger du afgiver til ClassicGolf når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller kontakter os f.eks. pr. mail; Facebook eller telefon.

1.3.    ClassicGolf ApS (benævnes også som "vi") er dataansvarlig og databeskyttelses ansvarlig er Marc Limschou.

 

Henvendelse vedr. persondata rettes til:

 

ClassicGolf ApS

Lyngebækgaards alle / A

2990 Nivå

 

CVR nr.: 31185351

Tlf. +45 70235580

Mail: info@classicgolf.dk

 

  1. FORMÅL MED INDSAMLING OG JURIDISK HJEMMEL HER TIL

2.1.    Vi indsamler personoplysninger når du besøger www.classicgolf.dk (benævnes også ”hjemmesiden”) og yderligere oplysninger når du forespørger på en rejse (beder om tilbud). Desuden indsamler vi personoplysninger når du kontakter os pr. mail, facebook eller telefon.

 2.2.    Ved besøg på www.classicgolf.dk indsamler vi data om din adfærd og dit brug af hjemmesiden. Det er informationer som f.eks. hvilke sider på www.classicgolf.dk du har besøgt, hvor længe du har besøgt dem, benyttede søgetermer, demografiske forhold o.m.a. Desuden indsamler vi teknisk information om f.eks. browsertype, styresystem, skærmopløsning mv.

2.2.1.  Formålet med indsamlingen er at indsamle data for at kunne optimere brugeroplevelsen, men også for at kunne foretage personlig og målrettet markedsføring via Google og sociale medier, som f.eks. Facebook.

Desuden er nogle oplysninger relevante for at kunne udnytte alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.

2.2.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 3.

2.2.3. Der benyttes cookies til indsamling af data.

 

2.3.    Når du besøger vores hjemmeside og beder om et rejsetilbud registreres i første omgang udelukkende fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, afrejse lufthavn, ønsket destination /hotel, opholdsperiode og længde. Du kan endvidere oprette dig som modtager af vores nyhedsbrev.

2.3.1.  Formålet med indsamlingen er at producere et tilbud som matcher dine ønsker som kunde samt at kunne fremsende nyhedsbreve med relevant indhold for dig som kunde. 

Desuden er formålet at optimere og målrette indholdet på hjemmesiden og i nyhedsmails.

2.3.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 1.

 

2.4.    Ved køb af en rejse foretages registrering af navn som det fremgår af pas, telefonnummer og mailadresse samt golf handicap for deltagere og i nogle tilfælde din fødselsdato (afhængig af flyselskab), foruden de i afsnit 2.2 og 2.3 indsamlede data.

2.4.1.  Formålet med indsamlingen er at kunne opfylde den aftale vi har indgået med dig. Med andre ord er det nødvendigt for at kunne levere det ønskede til dig, og for at kunne administrere dine rettigheder i forbindelse med eventuel fortrydelse eller reklamation.

Der foruden er det nødvendigt for at overholde de lovkrav, der er omkring bogføring og regnskab.

2.4.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 1.

 

  1. MODTAGERE AF PERSONDATA

3.1.    Navn, golf handicap, faktura nummer og i nogle tilfælde dit telefonnummer er persondata, som videregives til det valgte hotel og golf baner, som indgår i rejsen.

3.2.    Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data på vegne af dataansvarlig, som er ClassicGolf ApS. Disse databehandlere behandler data under fortrolighed og efter ordre fra ClassicGolf og må under ingen omstændighed benytte data til andet formål end det af ClassicGolf givet.

Først og fremmest overlades data til tekniske samarbejdspartnere, som forestår drift, udvikling og hosting af servere (inkl. mail) og hjemmeside.

Ydermere overlades data til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelses af nyheds- og tilbudsmails, personalisering af hjemmesidens indhold, markedsføring herunder Google adwords og Facebook samt retargeting.

 

 

 

Bl.a. følgende samarbejdspartnere behandler data på vegne af ClassicGolf.dk:

 

IT-afdelingen (hosting)

Mailchimp (e-mail markedsføring)

Searchmind ( Goggle adwords og Seo optimering)

Facebook

Google (statistik/analyse)

 

  1. DINE RETTIGHEDER

4.1.    Dataansvarlig

4.1.1.  Som nævnt i afsnit 1.3 er ClassicGolf ApS dataansvarlig.

 

4.2.    Indsigt

4.2.1.  Ønsker du at vide hvorvidt eller hvordan vi behandler oplysninger om dig, kan du til enhver tid forespørge om dette ved henvendelse på mailadressen angivet i afsnit 1.3.

I så fald vi opbevarer oplysninger om dig, kan du få oplyst hvilke oplysninger det drejer sig om, formålet med dette, modtagere af oplysningerne, samt oplysninger om hvor disse stammer fra.

4.2.2.  Din indsigtsforespørgsel skal besvares inden for 2 uger i letforståeligt og overskueligt format.

Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at dokumentere at du rent faktisk er den person, som du udgiver dig for at være, for at få udleveret informationerne.

 

4.3.    Berigtigelse

4.3.1.  Finder du at nogle oplysninger er urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med reglerne, vil ClassicGolf naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Ligeledes vil vi underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger såfremt det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

 

4.4.    Tilbagekalde samtykke

4.4.1.  Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Det vil typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyheds- og tilbudsmails eller data indsamlet i forbindelse med tilbudsafgivning eller bestilling af rejse. Tilbagekaldelse af samtykke til nyheds- tilbudsmail kan altid gøres via et link i de udsendte mails, eller ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktoplysninger.

 

4.5.    Retten til sletning

4.5.1.  I visse tilfælde har du ret til få slettet oplysninger såfremt du ønsker det. Det gælder i tilfælde hvor vi ikke har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.

Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da vi kan have lovhjemmel for at fortsætte registreringen, f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

 

4.6.    Retten til dataportabilitet

4.6.1.  Retten til dataportabilitet betyder med andre ord at du har ret til kontrol over egne data.

Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

 

4.7.    Retten til indsigelse

4.7.1.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på baggrund af vores legitime interesser anført i punkt 2.2 og 2.3.

 

4.8.    Retten til at klage

4.8.1.  Du har til enhver tid ret til at klage over ClassicGolf’s behandling af dine persondata til Datatilsynet. Dette gøres ved henvendelse til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

 

mail: dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 

  1. SLETNING AF PERSONDATA

5.1.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyheds- og tilbudsmails slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af dine data.

5.2.    Oplysninger indsamlet ved bestilling af rejse og andre services gemmes i maksimalt 6 år i henhold til bogføringsloven.

5.3.    Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på / brug af www.classicgolf.dk slettes automatisk efter 50 måneder.

 

  1. SIKKERHED

6.1.    Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2.    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

 

  1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1.    ClassicGolf er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores hjemmeside på  www.claasicgolf.dk/persondatapolitik

7.2.    Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails

 

 

  1. VERSION

8.1.    Dette er version 2 af Classicgolf’s persondatapolitik dateret d. 26. maj 2018

 

 

Copyright © 2018 | Classicgolf